Unia Europejska

Informacja o projekcie konsorcjum IPCosmetics sp. z o.o. i Skin Laboratories Sp. z o.o.

IPCosmetics sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia j 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

pt. „NABU – innowacyjne produkty kosmetyczne i lecznicze dla cery”

Cel projektu:

Celem projektu jest uzyskanie stabilnego rozwoju nowego przedsiębiorstwa, mającego siedzibę na obszarze Polski Wschodniej oraz skuteczne wdrożenie efektu projektu. Osiągnięcie celu będzie możliwe w wyniku pozytywnego przeprowadzenia prac dotyczących produkcji software-u czyli serum – kosmetyku stworzonego według autorskiej procedury oraz umieszczenia go w “hardware” tj. nebulizatorach – urządzeniach do aplikacji kosmetyku w postaci aerozolu.

Termin realizacji:        01/07/2022 – 31/03/2023

Wartość projektu:         1 126 764.00 PLN

Kwota dofinansowania:          831 300.00 PLN

Skin Laboratories Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Pt „Mini – nebulizator”

Termin realizacji:        01/07/2022 – 31/03/2023

Wartość projektu:         1 126 764.00 PLN

Kwota dofinansowania:          831 300.00 PLN